Основни DOS команди

Това е списък с някои полезни DOS команди

 1. HELP – помощ (може да ви много полезна за да видите опциите на командите), можете да използвате и бърз help като напишете <командата/?> по този начин ще получите бърза помощ за съответната команда.
 2. MD <име на директория> – създава дериктория.
 3. RMDIR <име на директория> – изтрива дериктория (само ако е празна).
 4. CD < име на директория> – влизаш в съответната директория.
 5. CD .. – Качване на едно ниво нагоре в йерархията на директориите.
 6. CD \ – Основна директория на текущото устройство.
 7. COPY <име на фаил> <пътя до мястотото където искаш да го копираш> – копира файлове (при MSDOS никъде няма да срешнете команда Paste – просто я няма). Командата COPY е много полезна за крадване на PWL файлове защото Вие предполагам занаете че този/тези фаил/ове се намират в директория WINDOWS, тогава пишете copy *.pwl a:\ – с това указвате да се копират всички файлове с разширение PWL на устройство “А”. С това си спестявате търсенето и пействането, а и става много по бързо прехвърлянето.
 8. DEL <името и разширението на файла> – изтрива файлове, а може да зададете командата и по този начин del *.* – така указвате да се изтрият всички файлове.
 9. DELTREE <името на директорията> – можете да изтривате пълни директории включително и всичките и поддиректории.
 10. FORMAT <устройство> – форматира зададеното устройство има много опции вижте ги сами (няма да ги обяснявам).
 11. FDISK – служи за разделяне на диска на дялове. (Partition Magic -разделя диска под Windows).
 12. SYS <устройство> – прехвърляне на системните файлове – задължително устройството трябва да е форматирано, или да е празно защото те се разполагат на точно определено място, ако има нещо на тяхното неможе да стане прехвърлянето.
 13. DIR – показва списък от файлове и директории (зависи къде си).
 14. CLS – изчиства екрана.
 15. SET – създава променливи за обкръжението и им присвоява стойности.
 16. TYPE – показва съдържанието на файла, но без възмойност за редактиране.
 17. ATTRIB – скрива или показва скрити файлове зависи от опцията.
 18. EDIT – стартира редактор за цял екран.
 19. MEM – показва информация за разпределението в RAM.
 20. MIRROR – предпазва диска от неволно форматиране. Съхранява информация за изтрити файлове.
 21. VER – показва номера на текущата версия на DOS.
 22. TREE – показва структурата на дървото на поддиректориите, на дадено устройство.
 23. UNDELETE – възтановява случайно изтрити файлове (е ако не сте расетнали компютъра де).
 24. UNFORMAT – възтановява файлове, изтрити при случайно форматиране на диска.
 25. SETVER – указва на DOS да присвои на приложението различен номер на версия.
 26. SUBST – замества буквеното означенение на устройството с път за достъп до поддиректория. Буквените означения, използвани по този начин се наричат виртуални драйвери.
 27. FASTOPEN – увеличаване бързодействието на диска.
 28. SHARE – поддържа съвместно използване на файлове и тяхното заключване.
 29. XCOPY – копира избирателно файлове.
 30. DISKCOMP – сравнява садържанието на две дискети писта по писта, отчитайки кои писти не са идентични.
 31. CHKDSK – анмализира, диагностицира и коригира (по-избор) често срещани грешки на твърдия диск и извежда информация от FAT за диска.
 32. BREAK – определя дали DOS ще проверява за натиснати от потребителя клавиши CTRL+C (които прекъсват повечето команди на DOS).
 33. TIME – показва сиистемното време и позволява промени в него (часовника).
 34. DATE – показва или установява системноата дата.
 35. PROMPT – променя промпта на DOS. Изпраща кодове ESCAPE към ANSI.SYS (там където виждате “C:\” може примерно да слижите датата, часът и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.