Основни DOS команди

Това е списък с някои полезни DOS команди

 1. HELP - помощ (може да ви много полезна за да видите опциите на командите), можете да използвате и бърз help като напишете <командата/?> по този начин ще получите бърза помощ за съответната команда.
 2. MD <име на директория> - създава дериктория.
 3. RMDIR <име на директория> - изтрива дериктория (само ако е празна).
 4. CD < име на директория> - влизаш в съответната директория.
 5. CD .. - Качване на едно ниво нагоре в йерархията на директориите.
 6. CD \ - Основна директория на текущото устройство.
 7. COPY <име на фаил> <пътя до мястотото където искаш да го копираш> - копира файлове (при MSDOS никъде няма да срешнете команда Paste - просто я няма). Командата COPY е много полезна за крадване на PWL файлове защото Вие предполагам занаете че този/тези фаил/ове се намират в директория WINDOWS, тогава пишете copy *.pwl a:\ - с това указвате да се копират всички файлове с разширение PWL на устройство “А”. С това си спестявате търсенето и пействането, а и става много по бързо прехвърлянето.
 8. DEL <името и разширението на файла> - изтрива файлове, а може да зададете командата и по този начин del *.* - така указвате да се изтрият всички файлове.
 9. DELTREE <името на директорията> - можете да изтривате пълни директории включително и всичките и поддиректории.
 10. FORMAT <устройство> - форматира зададеното устройство има много опции вижте ги сами (няма да ги обяснявам).
 11. FDISK - служи за разделяне на диска на дялове. (Partition Magic -разделя диска под Windows).
 12. SYS <устройство> - прехвърляне на системните файлове - задължително устройството трябва да е форматирано, или да е празно защото те се разполагат на точно определено място, ако има нещо на тяхното неможе да стане прехвърлянето.
 13. DIR - показва списък от файлове и директории (зависи къде си).
 14. CLS - изчиства екрана.
 15. SET - създава променливи за обкръжението и им присвоява стойности.
 16. TYPE - показва съдържанието на файла, но без възмойност за редактиране.
 17. ATTRIB - скрива или показва скрити файлове зависи от опцията.
 18. EDIT - стартира редактор за цял екран.
 19. MEM - показва информация за разпределението в RAM.
 20. MIRROR - предпазва диска от неволно форматиране. Съхранява информация за изтрити файлове.
 21. VER - показва номера на текущата версия на DOS.
 22. TREE - показва структурата на дървото на поддиректориите, на дадено устройство.
 23. UNDELETE - възтановява случайно изтрити файлове (е ако не сте расетнали компютъра де).
 24. UNFORMAT - възтановява файлове, изтрити при случайно форматиране на диска.
 25. SETVER - указва на DOS да присвои на приложението различен номер на версия.
 26. SUBST - замества буквеното означенение на устройството с път за достъп до поддиректория. Буквените означения, използвани по този начин се наричат виртуални драйвери.
 27. FASTOPEN - увеличаване бързодействието на диска.
 28. SHARE - поддържа съвместно използване на файлове и тяхното заключване.
 29. XCOPY - копира избирателно файлове.
 30. DISKCOMP - сравнява садържанието на две дискети писта по писта, отчитайки кои писти не са идентични.
 31. CHKDSK - анмализира, диагностицира и коригира (по-избор) често срещани грешки на твърдия диск и извежда информация от FAT за диска.
 32. BREAK - определя дали DOS ще проверява за натиснати от потребителя клавиши CTRL+C (които прекъсват повечето команди на DOS).
 33. TIME - показва сиистемното време и позволява промени в него (часовника).
 34. DATE - показва или установява системноата дата.
 35. PROMPT - променя промпта на DOS. Изпраща кодове ESCAPE към ANSI.SYS (там където виждате “C:\“ може примерно да слижите датата, часът и др.
Речник на основните термини в компютърната система Торентите и филмите

Comments

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×