Arrival in Japan and going out for a stroll.

I’ve literally just arived in Japan and this is my first walk in this exotic country. This is my first vlog entry and I decided to do these videos because I am moving to Japan to study and that is 8,812 km(5475 miles) from my home in Bulgaria. These videos are primarily aimed towards my family and friends in Bulgaria, but feel free to join in and write what you want me to film in Japan. Enjoy.

Schedule for receiving MEXT scholarship 2017

1st signing period1st payment day2nd signing period2nd payment day
April 20173-7 Apr27 Apr12-27 Apr17 May
May 20171-9 May24 May10-31 May15 Jun
June 20171-7 Jun22 Jun8-29 Jun17 Jul
July 20172-6 Jul24 Jul9-31 Jul15 Aug
August 20171-7 Aug22 Aug8-31 Aug13 Sep
September 20173-5 Sep20 Sep6-28 Sep16 Oct
October 20171-6 Oct29 Oct12-31 Oct15 Nov
November 20171-7 Nov22 Nov8-30 Nov17 Dec
December 20173-7 Dec25 Dec10-28 Dec21 Jan
January 20189-11 Jan28 Jan11-31 Jan18 Feb
February 20181-7 Feb25 Feb8-28 Feb13 Mar
March 20181-5 Mar19 Mar6-29 Mar15 Apr

Изпълнение на custom scripts в SharePoint 2013 с включен MDS модул

ВЪВЕДЕНИЕ

SharePoint е практически изграден на базата на JavaScript.
Скриптовият език се използва за всичко – от смяна на видимото съдържание, до най-различни козметични ефекти.
Тъй-като MDS е сложна обвивка(wrapper) около основната част(ядро или core) на SP, писането на JS бива леко усложнено.
Проблемите възникват предимно поради слабата документация около MDS и неговият програмен интерфейс(API).
В тази статия ще ви напиша основните неща, които трябва да се разгледат при писане на JS за SP2013.

КАКВО Е MDS?

Minimal Download Strategy(MDS) е технология, която позволява значително намаляване на трафика,
необходим за изпълнение и визуализация на SharePoint страници. Това става, като се изчислят само
регионите на страницата които имат нужда от обновяване и се зареди информация само за тях.
Например, ако разглеждаме една галерия, няма нужда да се презареждат навигационните бутони и менютата,
а само снимките за различните страници. Това спестява трафик и повишава производителността на сайта.

Continue reading