Това е списък с някои полезни DOS команди

 1. HELP - помощ (може да ви много полезна за да видите опциите на командите), можете да използвате и бърз help като напишете <командата/?> по този начин ще получите бърза помощ за съответната команда.
 2. MD <име на директория> - създава дериктория.
 3. RMDIR <име на директория> - изтрива дериктория (само ако е празна).
 4. CD < име на директория> - влизаш в съответната директория.
 5. CD .. - Качване на едно ниво нагоре в йерархията на директориите.
 6. CD \ - Основна директория на текущото устройство.
 7. COPY <име на фаил> <пътя до мястотото където искаш да го копираш> - копира файлове (при MSDOS никъде няма да срешнете команда Paste - просто я няма). Командата COPY е много полезна за крадване на PWL файлове защото Вие предполагам занаете че този/тези фаил/ове се намират в директория WINDOWS, тогава пишете copy *.pwl a:\ - с това указвате да се копират всички файлове с разширение PWL на устройство “А”. С това си спестявате търсенето и пействането, а и става много по бързо прехвърлянето.
 8. DEL <името и разширението на файла> - изтрива файлове, а може да зададете командата и по този начин del *.* - така указвате да се изтрият всички файлове.
 9. DELTREE <името на директорията> - можете да изтривате пълни директории включително и всичките и поддиректории.
 10. FORMAT <устройство> - форматира зададеното устройство има много опции вижте ги сами (няма да ги обяснявам).
 11. FDISK - служи за разделяне на диска на дялове. (Partition Magic -разделя диска под Windows).
 12. SYS <устройство> - прехвърляне на системните файлове - задължително устройството трябва да е форматирано, или да е празно защото те се разполагат на точно определено място, ако има нещо на тяхното неможе да стане прехвърлянето.
 13. DIR - показва списък от файлове и директории (зависи къде си).
 14. CLS - изчиства екрана.
 15. SET - създава променливи за обкръжението и им присвоява стойности.
 16. TYPE - показва съдържанието на файла, но без възмойност за редактиране.
 17. ATTRIB - скрива или показва скрити файлове зависи от опцията.
 18. EDIT - стартира редактор за цял екран.
 19. MEM - показва информация за разпределението в RAM.
 20. MIRROR - предпазва диска от неволно форматиране. Съхранява информация за изтрити файлове.
 21. VER - показва номера на текущата версия на DOS.
 22. TREE - показва структурата на дървото на поддиректориите, на дадено устройство.
 23. UNDELETE - възтановява случайно изтрити файлове (е ако не сте расетнали компютъра де).
 24. UNFORMAT - възтановява файлове, изтрити при случайно форматиране на диска.
 25. SETVER - указва на DOS да присвои на приложението различен номер на версия.
 26. SUBST - замества буквеното означенение на устройството с път за достъп до поддиректория. Буквените означения, използвани по този начин се наричат виртуални драйвери.
 27. FASTOPEN - увеличаване бързодействието на диска.
 28. SHARE - поддържа съвместно използване на файлове и тяхното заключване.
 29. XCOPY - копира избирателно файлове.
 30. DISKCOMP - сравнява садържанието на две дискети писта по писта, отчитайки кои писти не са идентични.
 31. CHKDSK - анмализира, диагностицира и коригира (по-избор) често срещани грешки на твърдия диск и извежда информация от FAT за диска.
 32. BREAK - определя дали DOS ще проверява за натиснати от потребителя клавиши CTRL+C (които прекъсват повечето команди на DOS).
 33. TIME - показва сиистемното време и позволява промени в него (часовника).
 34. DATE - показва или установява системноата дата.
 35. PROMPT - променя промпта на DOS. Изпраща кодове ESCAPE към ANSI.SYS (там където виждате “C:\“ може примерно да слижите датата, часът и др.

Някога чудили ли сте се защо по торентите един филм се появява по няколко пъти и всеки път в името му има най-различни допълнителни думи? Е тази публикация има за цел да обясни защо се получава така.

Освен името на филма, често се пише под какъв формат е качен в интернет и групата, която го е “издала”. Следва обяснение на форматите:

 • CAM - Запис с видеокамера от киносалон. Качеството на картината обикновено е добро, но звукът най-често е изключително лош и речта е трудно разбираема.
 • Telesync (TS) – Запис от киносалон със скъпа видеокамера и със звук, получен от различен източник (така че публиката да не се чува). Отличават се с много добро качество и стават за гледане.
 • Telecine (TC) – Осъществяват се по няколко начина, но всички чрез снемане от кинолентата. Рипват се в широкоекранен (letterbox) или пълноекранен (pan and scan) формат с отличен звук и картина. Най-разпространеният начин за създаването им е като се включи устройство към киномашината, което сваля продукцията на VHS лента (наричат се telecine устройства, нo има и такива, които генерират изходните данни в цифров формат и след това се вкарват в лаптоп или видеокасетофон за да се получат VCD-та).
 • Screener (SCR) – Скрийнъри. Записват от промоционални видеокасети, които се разпращат на цензуриращи екипи, филмови критици и др. Качеството обикновено е като на нормалното пазарно копие, с изключение на това, че може да се появяват съобщения за запазени права по време на филма, черно-бели отрязъци, моментна липса на звук и др.
 • DVD-Screener (DVDscr) - Подобно на SCREENER, но оригиналът е DVD. Обикновено форматът на картината е широкоекранен, но липсват допълнителните материали и екстри, които пазарното копие би съдържало.
 • DVDRip/LD – Запис от DVD или Laserdisc версии на филм, с максимално добро качество.
 • VHSRip – Записи от видеокасета. Използва се предимно за разпространение на спортни и XXX продукции.
 • Workprint (WP) – Всеки кадър от филма е снет от целулоидния (или друг) източник. Това обикновено са непълни варианти на филми. Звукът може да е перфектен, а качеството на картината варира. Рядко срещани. High Definition Digital Television (HDTV) – Записи от цифров източник - 720p (60 fps) или 1080i (30 fps).
 • Pure/Pirated Digital Television (PDTV) – Записи, извличани директно от цифров поток на предаване чрез DVB-{S,T} или HDTV карта. Включват и всички цифрови записи, които не са в HDTV формат.
 • TVRip – Записи от аналогов телевизионен източник или от цифров с междинно аналогово преобразуване, например цифров (аналогов) сателитен (телевизионен) приемник със S-Video изход към TV-Tuner Capture карта.
 • DivX/XviD Re-Enc - Преенкоднат запис с по-малък обем (200-300MB), направен от друг DivX/XviD с по-високо качество. Не се препоръчват за сваляне, освен с цел информативен преглед на даден филм.
 • Asian Silvers/PDVD - “Азиатски станиоли” - копия на филми, които никога не са издавани или са предпродукция. PDVD е същото нещо, но с DVD източник.
 • Subbed – Запис с вградени субтитри, най-често на един език и доста малки. В други случаи обаче, има на 2 или повече езика, които заемат голяма част от картината.
 • Watermarks - Записи със символи (BD, A, Z и др.), вградени във филма. Обикновено вградени от хората, които са направили записа.
 • Straight To Video (STV) - Филми, без кинопремиера (дори кинопрожекции), разпространени направо върху носители за домашно видео.

За групите, мисля че няма смисъл да пиша, защото те са прекалено много, за да бъдат изброени. Ако видите някоя дума, която не е изброена в горния списък, това най-вероятно е името на екипа, който е създал и пуснал филма в дадения му формат.

КРЪВНИ ВРЪЗКИ

Баща / Майка
Брат / Сестра
Син / Дъщеря

Дядо - Баща на майка ми/баща ми
Баба - Майка на майка ми/баща ми

Прадядо - Баща на баба/дядо
Прабаба - Майка на баба/дядо

Внук - син на сина ми/дъщеря ми
Внучка - дъщеря на сина ми/дъщеря ми

Правнук - син на внука ми/внучката ми
Правнучка - дъщеря на внука ми/внучката ми

Чичо - Брат на баща ми
Вуйчо - Брат на майка ми
Леля - Сестра на майка ми/баща ми
- Тетка - Сестра на майка ми (Северозападна България)

Племенник - Син на брат ми/сестра ми
Племенничка - Дъщеря на брат ми/сестра ми

Read More

Доста хора го твърдят, но за да стигнеш до знанието минаваш през много мъки… Вече над седмица аз и съучениците ми(както и повечето набори) обикаляме за да се запишеш във ВУЗ(Висше Учебно Заведение) и да продължим трупането на знания. Жалко обаче, че старите познати се разпръскват във всички посоки. Както и да е, след като документите по кандидатстването са подадени остават изпитите, а какво ни очаква на тях предстой да се разбере…

Ето ви една не толкова позната поговорка относно знанието за завършек: *Imagination is more important than knowledge. For while knowledge defines all we currently know and understand, imagination points to all we might yet discover and create. +Въображението е по-важно от знанието. Докато знанието определя всичко, което знаем и разбираме, то въображението показва всичко, което можем да открием и създадем. :) Imagination

Първи юли - първият ден от лятната ваканция. Всички ученици от първи до 11 клас се радват защото на този ден започва така желаната почивка от скучните учебни занятия, а аз заедно с другарите си от 12-тите класове от ПГЕЕ “Михайло Василиевич Ломоносов” гр. Горна Оряховица сме се запътили към училищния двор, за да получим дългоочакваните си дипломи за завършено средно образование(е някой и средно-специално :) ) С радост ви съобщавам, че получих документ-удостоверение за владеене на професия “Програмист”(е не може да се каже, че мога да правя кой знае какво, но се старая, а и постоянно научавам нови неща, така че някой ден може да бъда истински програмист) второ ниво :)

Както си спя аз най-сладко и изведнъж ме събужда някаква ужасна шумотевица. Съседа решил да разбива носещата стена. Като е решил да събаря блока няма лошо, но поне да го прави малко по тихо :) . Така или иначе днес няма да може да се спи повече от 3-те часа, които любезния господин ми даде преди да почне да пробива насам натам, та реших да го заглуша поне с нещо по-приятно - музика. Поздрав за всички:

Попаднах на един сайт в който предлагат да си направиш тест за това колко си пристрастен към блогването. Тестът се намира на адрес http://www.oneplusyou.com/bb/blog_addiction и не е никак дълъг, но мога да кажа, че е и толкова точен. И все пак може да не съм прав, ако имате време за губене и нямате какво да правите можете да го пробвате. Аз лично не харесвам много блогването, но според теста съм, така да се каже, пристрастен към него :shock: 50%How Addicted to Blogging Are You?

Днес правих ъпгрейд на уеб сървъра си и направо ми идеше да се метна от терасата. Освен стотиците редове настройки които трябваше да възстановявам след като заместих старата версия с новата, се наложи и три часа да се мъча с кодировката на таблиците в базата данни. И така след дълга битка със стандартите за представяне на данни успях да спася ценната си информация.

Но какво се оплаквам, все пак хората са го казали: - Всичко е добре когато свършва добре.

Въпреки че не преди много завършихме средното си образование отново предстоят изпити, този път за професионалната квалификация която получихме в училище. Всъщност дори в този момент съм се запътил към един. Изглежда старото даскало още не иска да ме остави :) .

Преди малко си сложих тема за Уиндоус XP/2003/NT която наподобява интерфейса на Виста. Въпреки многото слухове които вървят, че допълнителните теми само товарят излишно компютъра изглежда няма никакво видимо забавяне. Някой програми(като Firefox, Internet Explorer, Skype) дори зареждат по-бързо от преди. За изгледа няма какво да ви говоря, а просто ще ви покажа: vista-inspiration vista-inspiration vista-inspiration

За да видите още снимки и да изтеглите темата натиснете тук.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×